Om Nordic Tank AS

Eksperten på reservedeler til slamsugere

Om oss

Nordic Tanks delelager er lokalisert på Furuset i Oslo. På lager finnes til enhver tid de mest kurante delene som kan sendes på kort varsel, til konkurranse dyktige priser. Ut over dette kan våre leverandører forsyne oss med ytterligere nødvendige deler med leveringstid 1-2 dager. Vi har meget gode avtaler på både import frakt og innenlands distribusjon. Leveranser tilpasses kundens ønske og behov. Vår tilgang til informasjon og teknisk støtte i forbindelse med feilsøking gir enkel tilgang på riktige deler. Dette minsker ståtid på transportmateriellet. Gjelder nye så vel som gamle Interconsult produkter.

Kontakt oss