ETTERMARKED kampanjer 
Nordic Tank AS har et stort utvalg reservedeler på lager

 

Nordic Tanks delelager er lokalisert på Furuset i Oslo. På lager finnes til enhver tid de mest kurante delene som sendes på kort varsel, til konkurranse dyktige priser. Ut over dette kan våre leverandører forsyne oss med ytterligere nødvendige deler med leveringstid 1-2 dager. Vi har meget gode avtaler på både import frakt og innenlands distribusjon. Leveranser tilpasses kundens ønske og behov. Vår tilgang til informasjon og teknisk støtte i forbindelse med feilsøking gir enkel tilgang på riktige deler. Dette minsker stå tid på transport materiellet. Gjelder nye så vel som gamle Interconsult produkter. 

RESERVEDELER BULKTRANSPORT

Vi leverer fortsatt reservedeler for Intercunsult bulktanker selv om produksjonen ble nedlagt i 2017. Kunder som bruker Interconsult er derfor sikret problemfri drift av sine tanker. Vi ekspederer daglig reservedeler til de mer enn 100 enhetene som fortsatt er i bruk rundt om i Norge. 

Ta kontakt

RESERVEDELER BETONGPUMPER

Vi ønsker å benytte vår kompetanse innenfor betongpumper, selv om salg av nytt uttyr har opphørt. Vi bruker vår erfaring og kompetanse som er opparbeidet gjenom 30 år til daglig å yte service, og levere reservedeler til gamel og nye kunder innenfor betongpumping. 

 

Vi holder vårt delelager på samme nivå som tidligere og har gunstige avtaler på logistikk. Dette gjør at vi kan holde en høy servicegrad.

Ta kontakt

RESERVEDELER FOR SLAMSUGER

Vi har et godt utvalg av reservedeler for Interconsult utstyr på vårt lager. Her finnes alt fra komponenter som pumper og motorer, oljekjølere og ventilututstyr for hydarauldrift. Kuleventiler i stål/syrefast, manøverdon, pakningssatser og retningsventiler. Sikkerhetsutsyr som sprengblekk, sikkerhetsventiler, lokkdeler og pakninger for tanklokk. Reservedeler for kompressorer og høytrykkspumper. Alle deler er lik originalmonterte fra Interconsult. Vi lagerfører også slangekoblinger av forskjellige typer til gunstige priser. 

Ta kontakt

NYHET FRA GHH RAND

Kompaktaggregat med stor kapasitet, perfekte byggemål og gunstig vek (290 kg)

Det nye aggregatet er tilpasset 6x2 / 6x4 biler med korte akselavstander - bygge langde ca. 600 mm utvendig på rammen. Effektiv kjøler bygd kompakt inn mot kompressor, temperatur ned mot 50℃ ved 2 bar trykk og 20℃ omgivelsestemperatur. 

Last ned dokument

GHH-RAND KOMPRESSORER

Vi har siden ca. 1980 solgt GHH skruekompressorer for bulk i Norge. Vi representerer GHH-Rand i Norge og leverer kompressorer i størrelsene 6-19 m3./min. Vi har en velfungerende logistikk med produsenten og kan til enhver tide yte en god service mht. reservedeler og nye maskiner.

Vårt delelager i Oslo er oppdatert på både eldre og nye modeller. GHH RAND er kjent for høy kvalitet og lang levetid.

Ta kontakt

SLAMSUGERE

Bruksområdene kan være vakumlasting, trykklossing, rengjøringsjobber, spyling ifb. med miljøavfall og transport av ADR klassede væsker.
Tanker med lav egenvekt og lang levetid i rustfritt stål, har gjort det lønnsomt og miljøvennlig å flytte påbyggene over på nytt chassis etter 10-12 års bruk. Chassis utdatertes stadig raskere, da nye og strengere miljø krav stilles til disse. Dette er bruksområde hvor det kreves en stor grad av driftssikkerhet. Kvaliteten gjenspeiler seg også på utstyr som bygges for ‘’allround’’ bruk i kommuner og ellers.

Ta kontakt

KAMPANJE

Godt tilbud på koplinger som Tykoflex Mod 42 og Stortz.